Ако всяко диагностициране на диабет бе придружено от медицински речник, обясняващ здравните термини на лесно разбираем език, това щеше да направи контрола на диабет по-лесен. Но до появата на такъв речник, ето малко основна информация за самоконтрола на кръвната захар, за да ви помогнем да бъдете по-информирани.

 

Тестване на кръвната ви захар

Редовното тестване на вашата кръвна захар е ключът към успешния контрол на диабета. Във ваша помощ се предлагат различни системи за мониториране на кръвната захар. Те включват:

• Глюкомер—електронно устройство, което отчита количеството глюкоза в дадена кръвна проба. Нашите глюкомери можете да разгледате тук 

• Тест ленти—специална лента, която абсорбира кръвната проба и се поставя в глюкомера. Можете да разберете от тук с какви тест ленти работят глюкомерите.

• Убождащо устройство—устройство, което държи ланцет.

• Ланцети—игли, които убождат кожата.

Убождащо устройство и консуматив за него ще намерите на този линк.

 

Отчитане на резултати

Резултатите за кръвна захар се измерват в цифрови стойности, последвани от “mg/dL,” което означава “милиграми в децилитър,” или “mmol/L,” което означава “милимола в литър.” Ако вашият резултат е 104, това означава, че имате еквивалента на 104 милиграма кръвна захар в децилитър кръв, което е равно на 5.5 mmol/L.

 

Типове тестове

Има основно два типа тестове за самоконтрол, които можете да извършвате ежедневно.

 

• Тестването на гладно или “точно преди хранене” може да ви помогне да определите колко кръвна захар има във вашето тяло преди да се храните и да ви помогне да видите как действат инсулинът или другите медикаменти, за да се поддържа кръвната ви захар под контрол през деня.

• Тестването “след хранене” (1–2 часа след начало на храненето) ви позволява да видите как определени храни могат да повлияят на нивата на кръвната ви захар.

 

Друг тест, извършван от вашия медицински екип, е тестът за A1c. Този тримесечен тест измерва кръвната ви захар, като определя процента на вашите гликирани хемоглобинови A1c (червени кръвни) клетки (към които е прикрепена глюкоза). Американската диабетна асоциация (ADA) препоръчва прицелен A1c от 7 %.